Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Καταληκτική Υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων 2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ

Αργοστόλι, 13-01-2017
Αρ. Δελτίου: 07


«Καταληκτική Υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής Αμπελουργικών
Προϊόντων 2016»

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 52/2261/9-1-17 έγγραφο,  είναι εκ νέου δυνατή η υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής Αμπελουργικών προϊόντων έτους 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ  μέχρι και τις 15/1/2017 (καταληκτική προθεσμία βάσει του ΚΑΝ436/09).           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ