Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Σχετικά με στέγαση της ΕΛΜΕΚΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ          Αργοστόλι   18/01/2017
 ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ   
     
Ο σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων  Δήμου Κεφαλονιάς σε τακτική συνεδρίαση του την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 στο χώρο του Εργατικού  Κέντρου  και συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης  το θέμα της  ΔΑΣ ΟΤΑ που αφορά την  στέγαση της ΕΛΜΚΙ  και   ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:  
                                   
Καταγγέλλει  απερίφραστα την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Κεφαλονιάς  που απορρίπτει το αίτημα – κεκτημένο  συνδικαλιστικό δικαίωμα της ΕΛΜΕΚΙ  για στέγαση σε νέο σχολικό χώρο .Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους αποφάσεις  πλήττουν και εμποδίζουν την συνδικαλιστική  δράση και αναπαράγουν πρακτικές και αντιλήψεις αποκλεισμού των ΕΛΜΕ από τα σχολεία τόσο όσο  αφορά την στέγασή τους  και  πρωτίστως  αφορά την γενικότερη  δράση τους .                                        Η δράση  των σωματείων  των εκπαιδευτικών μέσα στα σχολεία είναι αδιαπραγμάτευτη . 

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

        Ιωάννης  Μικελάτος                          Σταματούλα   Τσιμάρα