Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Κατάθεση αιτήσεων για στάσιμο εμπόριο και βραχυχρόνιες άδειες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος Κεφαλλονιάς
Γραφείο Τύπου
                                                                                Αργοστόλι 06-04-2017
                                                             
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στάσιμου εμπορίου και βραχυχρόνιων αδειών  για το  Δήμο Κεφαλλονιάς αναλυτικά ως εξής:

Α.    ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ :
  • Δέκα  (10) άδειες υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου (πλην καντινών)

Β. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/2014 και 93 παρ. 9 Ν.4314/14:
  • πέντε (5) άδειες με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η 29η Απριλίου 2017 Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δίνονται από το τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κεφαλλονιάς τηλέφωνο: 2671361018 ή 2671361019.
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς www.kefallonia.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΤΙΑΤΟΣ