Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Eρωτηματολόγιο πτυχιακής εργασίας “Διακοπές Κοινωνικό Αγαθό”

Διακοπές Κοινωνικό Αγαθό

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας “Διακοπές Κοινωνικό Αγαθό” με σκοπό να εξεταστεί η γνώμη των κατοίκων της Παλικής τόσο των συμμετεχόντων αλλά και μη στα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού, όσο και των ξενοδοχειακών μονάδων που συμμετέχουν σ’αυτά τα προγράμματα.
Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της εξαγωγής συμπερασμάτων από την έρευνα.Σας παρακαλώ να απαντήσετε με ειλικρίνεια και υποκειμενικά.
Η τήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνη με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κράτους (Ν. 2472/1997).