Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Νέοι κανόνες ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοίαΝέοι κανόνες ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία υιοθετήθηκαν από την επιτροπή θαλάσσιας ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), που συνεδρίασε από τις 7 έως τις 16 Ιουνίου, στο Λονδίνο.


Οι αναθεωρημένες απαιτήσεις ασφαλείας στοχεύουν στο να διασφαλιστεί ότι τα επιβατηγά πλοία νέας κατασκευής θα εξακολουθήσουν να παραμένουν στην επιφάνεια {για περισσότερη ώρα} ακόμα και μετά από ένα σημαντικό γεγονός, που θα τους καταστρέψει τη γάστρα και τους προκαλεί εισροή υδάτων.

Οι νέες απαιτήσεις εντάσσονται ως τροποποιήσεις στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS), στο κεφάλαιο II-1, σχετικά με την υποδιαίρεση [του πλοίου] και την ευστάθειά του, με ιδιαίτερη έμφαση στα επιβατηγά πλοία.

Η απόφαση είναι αποτέλεσμα συμφωνίας που βασίστηκε σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ στον ΙΜΟ τον Ιανουάριο του 2016, με αφορμή τα συμπεράσματα της βύθισης του κρουαζιερόπλοιου «Costa Concordia το 2012».

Μάλιστα, η πρόταση βασίστηκε σε εκτεταμένες ερευνητικές εργασίες που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ και σε μελέτες που ανατέθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA). Οι παρεχόμενες πληροφορίες στον ΙΜΟ έχουν καθοδηγήσει τις προσπάθειες για την αναβάθμιση των διεθνών προτύπων και οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ το 2020 για όλα τα νέα επιβατηγά πλοία, τα οποία θα πρέπει να σχεδιαστούν για να παραμείνουν στην επιφάνεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ακόμα και εάν η γάστρα τους καταστραφεί.

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής με την έναρξη ισχύος των νέων μέτρων  το επίπεδο ασφαλείας θα αυξηθεί κατά 40% για τα πλοία που μεταφέρουν λιγότερους από 400 επιβάτες και πάνω από 90% για τα πλοία που μεταφέρουν 1.350 ή περισσότερους επιβάτες. 

Η υιοθέτηση της πρότασης από τον ΙΜΟ χαιρετίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ η Επίτροπος Μεταφορών, Violeta Bulc, δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι η ΕΕ έχει προετοιμάσει το δρόμο για τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών μας που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία ανά τον κόσμο. Πιστεύω ακράδαντα ότι όσο τα διεθνή πρότυπα εγγυώνται επαρκές επίπεδο ασφάλειας, η εμπιστοσύνη στα διεθνή πρότυπα είναι προτιμότερη από τις συγκεκριμένες λύσεις της ΕΕ. Με περισσότερα από 200 εκατομμύρια επιβάτες που επιβιβάζονται κάθε χρόνο στα λιμάνια της ΕΕ, η ασφάλεια των επιβατών βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μεταφορών της Επιτροπής».

Τώρα, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τώρα κατά πόσον οι συγκεκριμένες απαιτήσεις στην ΕΕ για τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις παγκόσμιες απαιτήσεις. Η δυνατότητα μιας τέτοιας ευθυγράμμισης υπογραμμίστηκε στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα ενός ελέγχου της καταλληλότητας της νομοθεσίας για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων της ΕΕ.