Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες που επιθυμούν την παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου  χώρου έμπροσθεν του καταστήματός τους, όπως προβούν σε όλες τις εκ του νόμου απαραίτητες ενέργειες 
 προς τον Δήμο Κεφαλλονιάς το αργότερο μέχρι και την 30 Ιουνίου 2017.


Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς (τηλ. επικ. 2671361018, αρμόδια υπάλληλος κα Κατσιβέλη).