Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Υπογραφή στον Δήμο μας, της χάρτας για την Ισότητα των Φύλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος Κεφαλλονιάς
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι  σήμερα και ώρα 13:30 στο Γραφείο Δημάρχου θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή στον Δήμο μας, της χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες απο την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων κ.Φωτεινή  Κούβελα και  τον Δήμαρχο Κεφαλλονιάς.
Η χάρτα Ισότητας των Φύλων είναι ένα εργαλείο που εξέδωσε από το 2006 το συμβούλιο Δήμων και περιφερειών της Ευρώπης (CEMR).  Σκοπός της υπογραφής της ανωτέρω χάρτας είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση που  αποτελεί το εγγύτερο στους πολίτες επίπεδο διακυβέρνησης  να συμβάλλει στη δημιουργία µίας δημοκρατικής και ανοιχτής κοινωνίας αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες υπέρ της ισότητας των φύλων.
Παρακαλούνται τα Μ.Μ.Ε. όπως καλύψουν την εκδήλωση