Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

«Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση-Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που αφορούν σε επενδύσεις για κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων, για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού για επεξεργασία των υπολειμμάτων των προϊόντων αλιείας και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας - Μέτρο 3.1.22 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με ημερομηνία έναρξης 10.10.2017 & ώρα 12.00 και ημερομηνία λήξης 10.01.2018 & ώρα 14.00
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Αλιείας 26713-60643, 26713-60573 και 26713-60572.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
                                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

                                                                                   ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Λαϊκή υπόθεση σε Κεφαλονιά και Ιθάκη να μην περάσει ο αποχαρακτηρισμός των δυσπρόσιτων σχολείων!!!

https://samikefalonias.wordpress.com/2018/07/16/%ce%bb%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b5-%ce%b...