Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Ανακοινώνεται η διάθεση πέντε πάγκων στη Δημοτική Αγορά Αργοστολίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι    14-11-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                 Αριθμ. Πρωτ.:  36137
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: 21ης Μαϊου                                                                     
Ταχ. Κώδικας 28100                                                           
                                                                               
Πληροφορίες: Κατσιβέλη Αφροδίτη                    
  Τηλ: 2671361018                                                              
  


                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ            Ανακοινώνεται η διάθεση πέντε πάγκων στη Δημοτική Αγορά Αργοστολίου.           
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση στο Δήμο Κεφαλλονιάς (αρμόδια υπάλληλος: Κατσιβέλη Αφροδίτη) έως και την 15η/12/2017 με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.    Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας εφόσον υποχρεούται ειδάλλως έγγραφο από την ανωτέρω υπηρεσία ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής.

2.    Άδεια παραγωγού (εφόσον υφίσταται).
3.    Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΓΑ.
4.    Βεβαίωση μη οφειλής από τον Δήμο.
5.    Πιστοποιητικό ότι είναι δημότες του Δήμου Κεφαλλονιάς.
6.    Εκκαθαριστικό εισοδήματος.
7.    Εφόσον είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και διατηρούν πολυτεκνική ιδιότητα πιστοποιητικό από την Α.Σ.Π.Ε.
8.    Εφόσον έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, πιστοποιητικό από αρμόδια υγειονομική επιτροπή.
9.    Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους του κανονισμού.
Το αντάλλαγμα ορίζεται στο ποσό των 300,00 ευρώ ετησίως για κάθε πάγκο και θα καταβάλλεται εφάπαξ. Ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που κάνει χρήση ο δικαιούχος το αντάλλαγμα καταβάλλεται ολόκληρο (αν για παράδειγμα κάποιος κάνει χρήση μόνο την θερινή περίοδο θα πληρώνει για ολόκληρο το έτος).

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ


                                                ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ

Λαϊκή υπόθεση σε Κεφαλονιά και Ιθάκη να μην περάσει ο αποχαρακτηρισμός των δυσπρόσιτων σχολείων!!!

https://samikefalonias.wordpress.com/2018/07/16/%ce%bb%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b5-%ce%b...