Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Η Δική μας Χριστουγεννιάτικη ιστορία.


Η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη ως μέλος του Δικτύου Ελλη­νικών Βιβλιοθηκών σε συν­εργασία με την Εθνική Βι­βλιοθήκη ολοκλή­ρωσε με επι­τυχία δράση με θέμα: «Χρι­στούγεννα στην Βιβλιοθή­κη». Μια ιστορία που ακολούθη­σε τα ίχνη του Αϊ-Βασίλη, των καλι­καντζάρων, των νάνων, των ξω­­­τι­κών, των αστερόπαιδων και ό­λων των ηρώων που πρωταγω­νι­στούν στα αγαπημένα χρι­στου­γεννιάτικα παιδικά παραμύ­θια.

Η πρωτοτυπία της ιστορίας εί­ναι πως η αναπαράσταση της α­φή­γησης έγινε με σύμβολα των μικρών μαθητών – καλλιτεχνών της ΣΤ΄ τάξης του 6ου και 3ου  Δη­μοτικού Σχολείου της πόλης μας.
Το δικό μας Χριστουγεννιάτικο παραμύθι έχει τίτλο: «Η μικρή Έμελη και το α­στέ­ρι των Χριστουγέννων», σε κείμενο του εικαστικού Μιχάλη Καρτσωνάκη.
Η Χριστουγεννιάτικη ιστορία γράφτηκε σε ένα ειδικά σχεδιασμένο και βιβλιοδε-τημένο από την Εθνική Βιβλιοθήκη τετράδιο, το οποίο έχει αποσταλεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη και θα αποτελέσει μέρος του αρχειακού υλικού της, θα εκτεθεί δε στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της καθ’ όλη την διάρκεια των Εορτών.

Η Χορωδία Αργοστολίου στην Κέρκυρα

https://samikefalonias.wordpress.com/2018/10/18/%CE%B7-%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF...