Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αναπτύξει την μικροτεχνολογία από τον 14ο αιώνα π.Χ