Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Κεφαλονιά - Βενετική Διοίκηση. Διοίκηση Φρουρίου Άσου: Προβλεπτές Άσου

Διοικητική ιστορία: Οι συχνές επιδρομές κατά τον 16ο αι. πειρατών και
Οθωμανών, κυρίως στα βόρεια παράλια της Κεφαλονιάς, με ορμητήριο τη
Λευκάδα (οθωμανική κτήση) δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στην
άμυνα του νησιού αλλά και στην οικονομική και κοινωνική ζωή των
κατοίκων με τις πολλές καταστροφές, αρπαγές και λεηλασίες. Το Κάστρο
του Αγίου Γεωργίου, όπου η έδρα της βενετικής Διοίκησης του νησιού, δεν
μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες προστασίας και υπεράσπισης της
βόρειας περιοχής της Κεφαλονιάς όταν μικρότερες ή μεγαλύτερες
επιδρομές έπλητταν τους κατοίκους. Έτσι το αίτημα των κατοίκων για
ανέγερση φρουρίου στη χερσόνησο της Άσου, που υποβλήθηκε στη
βενετική Γερουσία το 1585, αντιμετωπίστηκε θετικά από το μητροπολιτικό
κέντρο. Η θέση εξαιρετικά προνομιακή από στρατιωτική άποψη είχε τον
έλεγχο του Ιονίου προς την ανοικτή θάλασσα, ενώ οι απόκρημνες ακτές
απέτρεπαν κάθε προσπάθεια πρόσβασης.

Οι δύο μοναδικοί αβαθείς όρμοι
προς Β. και Ν. μπορούσαν να εξυπηρετήσουν μόνον μικρές ψαρόβαρκες.
Η ανέγερση του Φρουρίου της Άσου άρχισε το 1593 με στόχο την
ενίσχυση της άμυνας του νησιού και ορίστηκε το ίδιο έτος ως
Αντιπροβλεπτής Άσου (vice provveditor) ο Αμβρόσιος Corner, ο οποίος από
το 1591 ήταν ο ένας από τους δύο Συμβούλους του Reggimento της
Κεφαλονιάς. Μετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης του Φρουρίου ως
7
πρώτος Προβλεπτής Άσου (Provveditor di Asso) διορίστηκε ο
Βαρθολομαίος Minio το έτος 15971.
Τη διοίκηση του Φρουρίου ασκούσε ο Προβλεπτής, ο οποίος ήταν
ευγενής Βενετός αξιωματούχος και εκλεγόταν και αυτός, όπως και της
Κεφαλονιάς, από το Μεγάλο Συμβούλιο. Η θητεία του ήταν διετής και είχε
διοικητικές και δικαστικές αρμοδιότητες. Αναφερόταν στον Γενικό
Προβλεπτή για τη θάλασσα για μείζονα ζητήματα άμυνας ή απονομής
δικαιοσύνης και στον Προβλεπτή Κεφαλονιάς. Ορισμοί, διαταγές,
διατάγματα της μητρόπολης διαβιβάζονταν στον Προβλεπτή Κεφαλονιάς, ο
οποίος με τη σειρά του τα διαβίβαζε προς τον Προβλεπτή Άσου για
κοινοποίηση και εφαρμογή. Στα καθήκοντά του συνεπικουρούσαν οι
στρατιώτες της φρουράς (fanti).

http://gak.kef.sch.gr/ArchCol/BD_DIPAP.pdf