Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΟΡΟΥ – ΣΑΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΔΙΓΑΛΕΤΟ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΣΩΤΗΡΗ ΚΟΥΡΗ                 

Αργοστόλι,   15-01-2013
                                                                                                Αρ. Δελτίου 3

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο  διαγωνισμός του έργου «ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΟΡΟΥ – ΣΑΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΔΙΓΑΛΕΤΟ», θα  επαναληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1  του Ν. 3669/08, στις 29 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.  Κεφαλληνίας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ