Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Voliotaki: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ:»Ο απαράδεκτος πόλεμος αντιπολίτευσης κα...

Voliotaki: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ:»Ο απαράδεκτος πόλεμος αντιπολίτευσης κα...: Η θέση που παίρνω δημόσια για τη συκοφαντική επίθεση κατά του καθηγητή και υπουργού Γιώργου Κατρούγκαλου δεν είναι μόνο για να υπερασπιστ...