Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016

BAZAAR ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!!ΤΟ BAZAAR ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΕΒΕΚΙ
Κάθε μέρα 5-8 μμ.,  κερνάμε Τσίπουρο  με Εληομπουκιές και Αμύγδαλο (αλάτι προαιρετικά) και Μανταρινομπουκιές (χωρίς ζάχαρη)!
Ελάτε για τα πρωτοχρονιάτικα δώρα σας!