Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


     Θέμα: Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Δεκέμβριο  του 2016.


Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Δεκέμβριο του 2016  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  2- 2 -2017.

Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2671362703 κα. Καραδημήτρη Ιωάννα.