Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Η Δική Σου Απάντηση


Η Δική Σου Απάντηση

       Σε συνέχεια της δράσης μας στο Λιθόστρωτο της πόλης του Αργοστολίου την 3η Ιανουαρίου 2017, δημοσιεύουμε σήμερα τις απαντήσεις στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο του Ριζοσπαστικού Κινήματος που έδωσαν οι καταστηματάρχες του Λιθόστρωτου, οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία ανταποκρίθηκαν απολύτως θετικά και δημιουργικά στην συγκεκριμένη δράση μας, μοιράζοντας μαζί μας τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά και σύντομα θα ξαναβρεθούμε στο ριζοσπαστικό ραντεβού μας.


Ι. Στατιστική παρουσίαση  απαντήσεων των  εμπόρων στο ερωτηματολόγιο:

                     
           ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Ποια η σημαντικότερη απειλή για την επιχείρησή Σας ;

                        
Α/α επιλογής
Αριθμός ατόμων
Ποσοστό
α. φόροι
43
43,40%
β. ασφαλιστικά ταμεία
32
32,30%
γ. δάνεια / τράπεζες
17
17,30%
δ. κάτι άλλο
7
7,00%


            ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Τι θα μπορούσε να Σας βγάλει από το πολιτικό αδιέξοδο ;

Α/α επιλογής
Αριθμός ατόμων
Ποσοστό
α. δανεισμός από ΕΕ/ ΔΝΤ
 2
3.5%
β. ανατροπή πολιτικού συστήματος
29
52,00%
γ. εκλογές
  6
11,00%
δ. σεισάχθεια
12
21,00%
ε. κάτι άλλο
  7
12,50%

                 ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Έξοδος από την κρίση με :

Α/α επιλογής
Αριθμός ατόμων
Ποσοστό
α. πολιτικά κόμματα , ηγέτες
10
18,00%
β. Ευρωπαϊκή Ένωση
  4
  7,00%
γ. Εθνικό νόμισμα
18
32,00%
δ. Συμμετοχή
20
36,00%
ε. Κάτι άλλο
  4
  7,00%

ΙΙ. Παρατηρήσεις:

    Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συσχετισμός των ερωτήσεων 2 και 3. Οι έμποροι που επέλεξαν στο ερώτημα 2 (τι θα μπορούσε να σας βγάλει από το οικονομικό αδιέξοδο) την απάντηση β (ανατροπή πολιτικού συστήματος), επέλεξαν για την έξοδο από την κρίση, την ανατροπή του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος

⁃  με πολιτικά κόμματα/ηγέτες το 14%
⁃  με την ΕΕ το 7%
⁃  με εθνικό νόμισμα το 27,6%
⁃  με δική μας συμμετοχή το 27,6%
⁃  με εθνικό νόμισμα και δική μας συμμετοχή το 10,2%
⁃  με πολιτικά κόμματα, ηγέτες και δική μας συμμετοχή το 3,4% 
⁃  καμία επιλογή 6,8% 

    Επομένως, για την έξοδο από την κρίση  με ανατροπή του πολιτικού σκηνικού  με:
⁃   ΕΕ προτιμά το 7%
⁃   πολιτικά κόμματα, ηγετικές προσωπικότητες και δική μας συμμετοχή επιλέγει το  
    17,4%
⁃   εθνικό νόμισμα και συμμετοχή επιλέγει το 65,4% .

    Με αναγωγή  τα ποσοστά αυτά στο αρχικό δείγμα γίνονται:
  με ΕΕ 0,4%
  με πολιτικά κόμματα, ηγέτες, συμμετοχή  9,05%
  με εθνικό νόμισμα και συμμετοχή  34,01%

Για τους εμπόρους  που επέλεξαν στο ερώτημα 2 την απάντηση δ (σεισάχθεια), η προτίμηση τους είναι η εφαρμογή "σεισάχθειας"  μαζί  με:
⁃   πολιτικά κόμματα, ηγέτες 8,3%
⁃   την ΕΕ 25% 
⁃   εθνικό νόμισμα 41,7%    
⁃   πολιτικά κόμματα, ηγέτες και ΕΕ 8,3%

ΙΙΙ. Συμπεράσματα:

    Η σαφής στροφή προς το εθνικό νόμισμα σύμφωνα με τις απατήσεις των εμπόρων, στροφή που οφείλεται στην αποτυχία  του ευρωπαϊκού κατεστημένου να προσφέρει λύση στα οικονομικά προβλήματα, είναι η ίδια που απεικονίζεται σε πανελλαδικές έρευνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
    Επίσης καταγράφεται πολύ χαμηλό ποσοστό στις λύσεις που μπορεί να υπάρξει εντός ΕΕ, η οποία απομυθοποιημένη  πλήρως από την πτώση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών,  παρουσιάζεται σε συνδυασμό με τα σχόλια στην τέταρτη ερώτηση ως η αιτία του προβλήματος κι όχι ως  λύση.
    Τελευταίο στοιχείο της έρευνας μας η πολύ μικρή εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα και τους ηγέτες, ενώ αντίθετα η καταγραφή ενός ενδεχομένου συλλογικής κινητοποίησης/προσπάθειας είναι εντυπωσιακή.

Ριζοσπαστικό Κίνημα

                                     https://www.facebook.com/rizospastikokinima/