Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Ιθάκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:30΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


1. Έγκριση της αρ. 05/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

2. Έγκριση της αρ. 03/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2016 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

3. Έγκριση της αρ. 04/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2016 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

4. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας Υπηρεσιών Δήμου Ιθάκης, καθ’όλο το έτος. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

5. Εισηγητική Έκθεση για την ανάγκη ανάθεσης εργασιών καθαρισμού κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων σε ιδιώτες. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτροπή για την ανέλκυση ναυαγίων – επιβλαβή – κατασχεμένα – εγκαταλελειμμένα πλοία για το έτος 2017. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.)

7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του άρθ. 35 του αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος για τα ταχύπλοα σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής για το έτος 2017. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.)

8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας « Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφ/νίας και Ιθάκης <Απόπλους> » (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.)

9. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Κόμητα Αναστάσιο. (Εισήγηση: Οικον. Υπηρεσία)

10. Έγκριση της υπ΄αριθ. 01/13-1-2017 Απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Ιθάκης.

(Εισήγηση: Πρόεδρος Επιτροπής Αντιδήμαρχος Λ. Αναγνωστάτος)

11. Περί αντικατάστασης παραιτηθέντους μέλους Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

12. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης περί τροποποίησης προϋπολογισμού της. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΚΕΙ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

               ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ