Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Κεφαλονιά:Θερμαινόμενοι χώροι για την προστασία ευάλωτων ομάδων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Δ/νση:  Π. Bαλλιάνου 
28100 - Αργοστόλι 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς ενημερώνει ότι στην επικράτεια του λειτουργούν θερμαινόμενοι χώροι για την προστασία ευάλωτων ομάδων. 


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα:
Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Κεφαλλονιάς - Ο.Κ.Α.Π 2671022425
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς-Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ 2671025600
Δ. Ε. Αργοστολίου 2671360160
Δ. Ε. Παλικής 2671360952
Δ.Ε. Λειβαθούς 2671361741
Δ.Ε. Ελειού Πρόννων 2671361600
Δ.Ε. Σάμης 2674360504
Δ.Ε. Πυλάρου 2674360200
Δ. Ε. Ερίσου 2674360302
Δ. Κ. Ομαλών 2671086221