Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Το ΚΕΚ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ διοργανώνει σε Πανελλαδικό επίπεδο σεμινάρια 120 ωρώνΤο ΚΕΚ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ διοργανώνει σε Πανελλαδικό επίπεδο σεμινάρια 120 ωρών για τη συμμετοχή όλων των πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων.Το κάθε σεμινάριο θα έχει διάρκεια 120 ώρες και θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Blended Learning, δηλαδή συνδυασμό Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης καθώς και Δια ζώσης Εκπαίδευση.

Με τη βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου που θα εκδώσει το Πανεπιστήμιο και την εγγραφή σε ένα οποιοδήποτε μητρώο εκπαιδευτών ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Ουσιαστικά δηλαδή το σεμινάριο αυτό αντικαθιστά την επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών σε Ενήλικες που απαιτεί ο ΕΟΠΠΕΠ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το κάθε σεμινάριο θα φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει:
ü 80 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης
ü 20 ώρες Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης
ü 20 ώρες Εκπαίδευση Δια Ζώσης

Οι ώρες της Τηλεκατάρτισης θα πραγματοποιηθούν μέσω των προσωπικών υπολογιστών των ενδιαφερόμενων, ενώ οι ώρες τις Δια Ζώσης Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν στο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Κ.Δ.Β.Μ. 2 – Μιχαήλ Αβλίχου 20 – ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το σεμινάριο αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του υποψήφιου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την ένταξή του στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Η ένταξη αυτή αποτελεί και τη μόνη επιλογή για να είναι κάποιος εισηγητής σε σεμινάρια που απαιτούν πιστοποιημένους εκπαιδευτές (για παράδειγμα τα προγράμματα VOUCHER). Κλάδοι ειδικοτήτων με αρκετή απήχηση στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι για παράδειγμα: Οικονομία-Διοίκηση, Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες, Τουρισμός, Αγροτικά κ.α.

Επίσης ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων:
Α) Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών (με σύμβαση έργου) για τα Δημόσια ΙΕΚ.
Β) Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών (με σύμβαση έργου) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
Γ) Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών ΙΕΚ και ΣΔΕ.
Δ) Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Στελεχών (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Οργάνωσης κλπ) για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους.
Ε) Από 01/09/2017 για να διδάξει κάποιος σε Ενήλικες (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ κλπ) θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε απορίες