Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Ιανουάριο του 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

           Αργοστόλι, 20-02-2017
 Αρ. Δελτίου: 12


«Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων
για το μήνα Ιανουάριο  του 2017».

Σας ενημερώνουμε ότι, η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Ιανουάριο του 2017, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  23- 2 -2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην  Δ/νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι, τηλ.2671362703 κα. Καραδημήτρη Ιωάννα.
                                                                         
                                                                     
                                                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ