Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΣΑΜΗ - φροντιστήριο ΣΤΟΧΟΣ:ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΕΤ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΕΤ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Το φροντιστήριο ΣΤΟΧΟΣ σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΈΚΕΚ ΤΑΚΓ πρόκειται να διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007. Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 


Ποιες Επιχειρήσεις αφορά; 
Το Πρόγραμμα αφορά όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, δημόσιες και ιδιωτικές, κερδοσκοπικές ή μη, και πιο συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. 

Είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση των Επιχειρήσεων; 

Η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική, και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να καταρτίσουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07 ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007, και να έχουν εκπαιδευτεί οι ίδιοι οι επαγγελματίες σε αντίστοιχα θέματα. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από έμπειρους εκπαιδευτές, άριστα καταρτισμένους στο αντικείμενο, πιστοποιημένους από τους σχετικούς φορείς ( ΕΦΕΤ - ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ), συνδυάζοντας σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης καθώς και στο γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων ώστε να υπάρχει το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Στους εκπαιδευόμενους θα απονεμηθούν βεβαιώσεις κατάρτισης βάσει της εγκυκλίου 14708/17-8-07 του ΕΦΕΤ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά από την επιχείρηση, σε έλεγχο του ΕΦΕΤ. Στη συνέχεια σε ημερομηνία που θα ορίσει ο ΕΦΕΤ, οι καταρτιζόμενοι θα εξεταστούν για την οριστική πιστοποίησή τους. 

Περισσότερες πληροφορίες 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΧΟΣ 2674023200,6976784183 
ΕΚΕΚ ΤΑΚ-Ι : 2671029151-2 ekek-kef@otenet.gr