Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοινώσεις Ι. Μητρόπολης Κεφαλληνίας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΕΤΟΥΣ  2017

   ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜∙˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
26/02/2017
7:00 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ
Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως ΛηξουρίουΑ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός
Ὁμιλητής
Πρωτοπρ. Χαράλαμπος Μαρκέτος
05/03/2017
7:00 μ.μ
Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
( Ὀρθοδοξίας)
Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως ΛηξουρίουΒ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός
Ὁμιλητής
Πρωτοπρ. Χαράλαμπος Μαρκέτος
12/03/2017
7:00 μ.μ.
Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Γρηγορίου Παλαμᾶ)
Ἱερός Ναός
Ἁγίου Νικολάου
Μηνιατῶν
πόλεως Ληξουρίου
Γ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός
Ὁμιλητής
Ἀρχιμ. Δανιήλ Ζωγράφος
19/03/2017
7:00 μ.μ.
Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Σταυροπροσκυνήσεως)
Ἱερός Ναός
Ἁγίου Γερασίμου
πόλεως Ληξουρίου
Δ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός
Ὁμιλητής
Ἀρχιμ. Φώτιος Γαβριελᾶτος
26/03/2017
7:00 μ.μ.
Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)
Ἱερός Ναός
Ἁγίου Χαραλάμπους
πόλεως Ληξουρίου
Ε‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός
Ὁμιλητής
Ἀρχιμ. Μάρκος Ἀποστολᾶτος
02/04/2017
8:00 μ.μ.
Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)
Ἱερός Ναός
Ἁγίου Νικολάου
τῶν Ξένων
πόλεως Ληξουρίου
ΣΤ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός
Ὁμιλητής
Ἀρχιμ. Σπυρίδων Πετεινᾶτος
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΕΤΟΥΣ  2017
   ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜∙˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
26/02/2017
    7:00 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ
Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός
πόλεως Ἀργοστολίου
Α‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός
Ὁμιλητής
Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας
κ. Δημήτριος
05/03/2017   
7:00 μ.μ
Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
( Ὀρθοδοξίας)
Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός
πόλεως Ἀργοστολίου
Β‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός
Ὁμιλητής
Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας
κ. Δημήτριος
12/03/2017
   7:00 μ.μ.
Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Γρηγορίου Παλαμᾶ)
Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός
πόλεως Ἀργοστολίου
Γ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός
Ὁμιλητής
Ἀρχιμ. Μάρκος Ἀποστολᾶτος
19/03/2017
7:00 μ.μ.
Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Σταυροπροσκυνήσεως)
Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός
πόλεως Ἀργοστολίου
Δ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός
Ὁμιλητής
Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας
κ. Δημήτριος
26/03/2017
7:00 μ.μ.
Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)
Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός
πόλεως Ἀργοστολίου
Ε‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός
Ὁμιλητής
Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας
κ. Δημήτριος
02/04/2017
8:00 μ.μ.
Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)
Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός
πόλεως Ἀργοστολίου
ΣΤ‘  Κατανυτκικός Ἑσπερινός
Ὁμιλητής
Ἀρχιμ. Μάρκος Ἀποστολᾶτος
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ KEΦΑΛΛΗΝΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  ΕΤΟΥΣ  2017
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜∙˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
KΥΡΙΑΚΗ
26/02/2017  8:00 π.μ.
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
KΥΡΙΑΚΗ
26/02/2017  7:00 μ.μ.
Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός ἈργοστολίουΑ‘  Κατανυκτικός Ἑσπερινός
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
27/02/2017   7:00 π.μ.
Ἱερά Μονή Ἁγίου ΓερασίμουἈκολουθία Καθαρᾶς Δευτέρας
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
27/02/2017    6:00 μ.μ.
Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός ἈργοστολίουΜέγα Ἀπόδειπνο
ΚΑΘΑΡΑ ΤΡΙΤΗ
28/02/2017   6:00μ.μ
Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν ἈργοστολίουΜέγα Ἀπόδειπνο
ΚΑΘΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
01/03/2017  7:30 π.μ.
Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός ἈργοστολίουΠροηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ΚΑΘΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
01/03/2017  6:00μ.μ.
Ἱ. Ναός Ἁγίου Νικολάου ἈργοστολίουΜέγα Ἀπόδειπνο
ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
02/03/2017   6:00 μ.μ.
Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός ἈργοστολίουΜέγα Ἀπόδειπνο
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
03/03/2017   7:30 π.μ.
Ἱ. Ναός  Ἁγίου Ἐλευθερίου ἈργοστολίουΠροηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
03/03/2017   6:00 μ.μ.
ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΑΑ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
03/03/2017   7:30 π.μ.
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑΑ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ
04/03/2017  8:00 π.μ.
ΑΤΣΟΥΠΑΔΕΣΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
05/03/2017   8:00 π.μ.
Ἱ. Ναός Παντοκράτορος
Ληξουρίου
Α‘  ΝΗΣΤΕΙΩΝ –
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17/03/2017   7:00 μ.μ.
ΛΑΚΥΘΡΑΓ ‘  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ
18/03/2017   8:00 π.μ
ΜΟΥΣΑΤΑΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
19/03/2017   8:00 π.μ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24/03/2017   7:00 μ.μ
ΠΕΣΣΑΔΑΔ’  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ