Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

«Παράταση Χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ

Αργοστόλι, 06-02-2017
Αρ. Δελτίου: 09

    Σας γνωρίζουμε ότι, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης  Ατόμων με Αναπηρίες, για το έτος 2016, έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη  Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (τηλ. 2671362701) αλλά και στα ΚΕΠ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
                                                                            
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ