Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

«ΥΠΕΡΙΩΝ»:Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Κυρίες και Κύριοι
 H Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020, εννέα (9)  άτομα με τις   ειδικότητες που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.
Το έντυπο της αιτήσεως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρούν στην ιστοσελία της Ενώσεως "ΥΠΕΡΙΩΝ" και στα ΚΕΠ Αργοστολίου Ληξουρίου.