Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στηρίζει τον αγώνα για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία.