Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κέρκυρα       03  Φεβρουαρίου  2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                             Α.Π.οικ. 9470/3679
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σαμάρα 13 
Ταχ.Κώδικας: 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνο:2661362284
FAX :2661023569   
email:gramsylorg@kerkyra.gr   
                                                        ΠΡΟΣ: 1. κ. Θεόδωρο   Γαλιατσάτο 
                                                                          Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων   
                                                                      2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες  Π.Ι.Ν  
                                                                      3. κ.κ. Επικεφαλής Παρατάξεων
                                                          4. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους   
                                                                          Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων
                                                                      5. Εκτελεστικό  Γραμματέα
                                                                           κ. Παναγή  Ζησιμάτο
                                                                      6. Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρ/κης 
                                                                          Διακυβ/σης Π.Ι.Ν. (για την μέριμνα
                                                                           υποστήριξης της συνεδρίασης με    
                                                                                         τηλεδιάσκεψη)
                                                                    7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
                                                                        Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας &  Ιονίου
                                                                        Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
                                                                        (για την παραχώρηση της αίθουσας                                
                                                                        συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη)
                                                             ΚΟΙΝ:   1. κ.κ Βουλευτές   Π.Ι.Ν. 
                                                                       2. κ.κ. Δημάρχους  Π.Ι.Ν.
                                                                       3. Μ.Μ.Ε    Π.Ι.Ν.   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
 Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010,  σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  εξής: 
ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού). 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:


ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Τι έγινε με τον δωρηθέντα εξοπλισμό των δύο ξενοδοχείων «ΧΑΝΔΡΗΣ».
Επερωτών: Ο επικεφαλής  της  παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» Περιφερειακός   Σύμβουλος  κ. Γεώργιος  Καλούδης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Για τη ΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗ του Καρναβαλιού της Κέρκυρας και την διασπάθιση άσκοπα των χρημάτων της τουριστικής προβολής.
Επερωτών: Ο επικεφαλής  της  παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» Περιφερειακός   Σύμβουλος  κ. Γεώργιος  Καλούδης

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Για την απόλυτη αδράνεια – απραξία Περιφέρειας και Δήμου για την αναβίωση του ΣΙΡΚΟΥΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑΣ Κέρκυρας.
Επερωτών: Ο επικεφαλής  της  παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» Περιφερειακός   Σύμβουλος  κ. Γεώργιος  Καλούδης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η:. Η εξέλιξη για το ζήτημα των θαλάσσιων εξεδρών.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Αριστερή Κίνηση Ιονίου» κ. Αναστάσιος Σαλβάνος

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Προβλήματα που γενώνται από την κακή κατάσταση των δρόμων.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Αριστερή Κίνηση Ιονίου» κ. Αναστάσιος Σαλβάνος

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Αντιπλημμυρικά  έργα στα Ιόνια Νησιά και ιδιαίτερα στην Ζάκυνθο.
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Γεώργιος Στασινόπουλος  

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Ποιος είναι ο σχεδιασμός  και ποιες ενέργειες έχουν γίνει από την πλευρά της Περιφέρειας  για την ουσιαστική λύση στο πρόβλημα των σκουπιδιών.
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Γεώργιος Στασινόπουλος  

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Πορεία του έργου «Διάνοιξη Δίαυλου Λευκάδας».
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o:. Έγκριση υποβολής πρότασης  με τίτλο “Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.” για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020”. 
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος 

ΘΕΜΑ 2o:. “Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Δράσεις παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων από τη λειτουργία περιβαλλοντικών υποδομών στην ΠΙΝ (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, κ.ά.)” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητάς τους σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής”.
Εισηγητής:  Ο     Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 3o: .Έγκριση υποβολής πρότασης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στα πλαίσια της πρόσκλησης του ΙΟΝ36 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ¨. 
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος 

ΘΕΜΑ 4o:. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας .
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 5o:.  Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής  
Εισηγητής:  Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Τουριστικής Προβολής κ. Σπυρίδων Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 6o: Εθελοντικό δίκτυο Ιόνιων Νησιών.  
Εισηγητής:  Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Απασχόλησης & Κοινωνικής Μέριμνας Πολιτισμού κ. Αλέξανδρος Μιχαλάς.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εγκατάσταση μονάδας υγραερίου στου Βαρυπατάδες Κέρκυρας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.   
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής. 

ΘΕΜΑ 8o: Τροποποίηση της πράξης  με τίτλο: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας λόγω ολοκλήρωσης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ. 
Εισηγήτρια: Η  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κέρκυρας  κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ  9o: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης της ΠΙΝ – Π.Ε. Κεφαλονιάς με το Δήμο Κεφαλονιάς και τον Αθλητικό Όμιλο Πρόννων, για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014».
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 10o: Τροποποίηση της αριθμ.: 61-8/2013 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ, αναφορικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ – Π.Ε. Ιθάκης με το Δήμο Ιθάκης, για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της νήσου Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 11o: Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους, στην Γενική Συνέλευση του Κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης – ΑΠΟΠΛΟΥΣ.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.

                                                            Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου  
                                                                           Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

                               Χρήστος  Μωραΐτης