Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

ΟΚΕΣΑ-Επιτροπή: Ανακοίνωση 1η 8 Μάρτη: ΗΜΕΡΑ της ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ                                    
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)                                                                          
Ψαρών 54     τ.κ.10439    Αθήνα 
Α.Φ.Μ.: 090259643    ΔΟΥ  Α'   Αθηνών
http://takerkyraika.blogspot.gr/  e-mail: okesads@gmail.com
τηλ.: Προέδρου: 6937179122-Γραμματέα:  6936779002         Ημερομ.               
  Αρ.πρωτ. 8/3/2017
    
Ανακοίνωση 1η – 8/3/2017

Της Επιτροπής
Δημοσίων Σχέσεων 
και  θεμάτων Γυναίκας και Ισότητας 

8 Μάρτη: ΗΜΕΡΑ της ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η 8η Μάρτη είναι συμβολική  μέρα τιμής και μνήμης  στην αιώνια γυναίκα και στους αγώνες της για χειραφέτηση. 


Η ΟΚΕΣΑ τιμά τους διαχρονικούς αγώνες για τα δικαιώματα  και  ισότητα.

Η γυναίκα συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης και καταπίεσης σε όλο τον κόσμο.

Απαιτείται ένταση των αγώνων  σε παγκόσμιο επίπεδο   ώστε να σταματήσει αυτή η αντιανθρώπινη χειραγώγηση και εκμετάλλευση. 

Πανανθρώπινος συντονισμός και δράση να καταργηθούν αμέσως κάθε μορφή εκμετάλλευσης, ανισότητας, οι περιορισμοί, τα σύμβολα  και οι διακρίσεις που επιβάλλονται για ιδεολογικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθιμικούς λόγους.


Για την  Επιτροπή ΟΚΕΣΑ
Η Πρόεδρος  
Αγγελική Σαμοϊλη.