Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Παρασκευή 17/3: Β' Χαιρετισμοί για εργαζόμενους, στην Ι. μονή Αγριλίων Σάμης.

Αύριο Παρασκευή 17/3 και ώρα 21-22, θα ψαλούν στην Ι. μονή Αγριλίων, οι Β' Χαιρετισμοί, δια εργαζόμενους.