Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων, για το μήνα Φεβρουάριο του 2017.


Σας ενημερώνουμε ότι, η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Φεβρουάριο του 2017  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή   24- 03 -2017.


Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2671362703 
κα. Καραδημήτρη Ιωάννα.
                                    
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ