Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Ειδική συνεδρίαση για εκλογή Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής στην ΠΙΝ


Σε ειδική συνεδρίαση θα συγκληθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της έδρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού), για: 


1. Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 
2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.