Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στη Παναγία την Ελευθερώτρια, στην Κηφισιά