Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Ορισμός εκπροσώπων για Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ (ΕΛΜΕ-ΚΙ)
elme_ki@yahoo.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Ορισμός εκπροσώπων ΕΛΜΕ-ΚΙ»
Προς:
Δήμο Κεφαλονιάς
Κοιν.:
ΜΜΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ-ΚΙ ορίζει τους εξής εκπροσώπους:
Για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κεφαλονιάς:
Τακτικό μέλος: Μαντζουράτος Δημήτρης
Αναπληρωματικό μέλος: Ποταμιάνου Σοφία


Για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ιθάκης έχουν ήδη οριστεί:
Τακτικό μέλος: Μαυροκέφαλος Νώντας
Αναπληρωματικό μέλος: Θέμελη Ελένη

Αργοστόλι 07/03/2017
Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ
Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Γεωργόπουλος Διονύσης Ποταμιάνου Σοφία