Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κέρκυρα   14  Μαρτίου  2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                         Α.Π.οικ. 20889/8493
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σαμάρα 13
Ταχ.Κώδικας: 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνο:2661362284                                                         
FAX :2661023569  
email:gramsylorg@kerkyra.gr  
                                                                ΠΡΟΣ: -κ. Γαλιατσάτο  Θεόδωρο
                                                                               Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων  
                                                                              -κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες  Π.Ι.Ν 
                                                                             -κ.κ. Επικεφαλής Παρατάξεων
                                                                  -κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους  
                                                                                      Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων
                                                                             - κ. Παναγή  Ζησιμάτο
                                                                               Εκτελεστικό  Γραμματέα

                                                     ΚΟΙΝ: -κ.κ Βουλευτές   Π.Ι.Ν.
                                                                              -κ.κ. Δημάρχους  Π.Ι.Ν.
                                     - Μ.Μ.Ε    Π.Ι.Ν.    


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
(ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)
Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 στην Κέρκυρα  στo ξενοδοχείο CORFU HOLIDAY PALACE ( πρώην ΧΙΛΤΟΝ, Κανόνι), προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Για την επέκταση των κλωβών ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή Κασσιώπης Κέρκυρας.
Επερωτών:  Ο επικεφαλής της  παράταξης «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος  Γουλής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Σχετικά με την αδειοδότηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους Γαρδελάδες και στα Παπαθανάτικα Δουκάδων Κέρκυρας. 
Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος  Γουλής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Σχετικά με την διακοπή των εργασιών στα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τους σεισμούς στην Κεφαλονιά. 
Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος  ΓουλήςΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Σχετικά με τη συντήρηση του Εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στην  Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. 
Επερωτών: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος  Γουλής


ΘΕΜΑΤΑ


ΘΕΜΑ 1o: Επικύρωση πρακτικών της 12ης συνεδρίασης έτους 2016 του Περιφερειακού  Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2o: Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 – Αποδοχές χρηματοδότησης   Οικ. Έτους 2017 Π.Ι.Ν.
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 3o: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2017-2026 του ΑΔΜΗΕ
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 4o: Διαβίβαση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος.
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εγκατάσταση μονάδας υγραερίου στου Βαρυπατάδες Κέρκυρας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.  
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΘΕΜΑ 6o: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας

ΘΕΜΑ 7o: Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Ανάπτυξης Λατομικών Περιοχών Νήσου Κέρκυρας
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας

ΘΕΜΑ 8o: Ίδρυση Σχολείου 2ης ευκαιρίας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας

ΘΕΜΑ 9o: Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. Σταθμού Ραδιοτηλεπικοινωνίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (1000884 ΣΠΑΡΤΙΑ) στη θέση Ράχη «Κόψη-Ριζοπέζουλα» Τ.Κ Βλαχάτων, Δ.Ε Λειβαθούς, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε Κεφαλονιάς.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 10o: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έτους 2017. 
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Η  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ  12o: Πρόσληψη με δίμηνη σύμβαση δύο (2) Π.Ε Κτηνιάτρων Π.Ε Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 13o: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 Π.Ι.Ν.
Εισηγητής:  Ο   θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διον. Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας για τη συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων φωτισμού του Ε.Α.Κ.Κ.
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 15o: Υφιστάμενο Λατομείο Αδρανών Υλικών ‘’Λάκκα Πουλιέζου’’ Δ.Δ Κατασταρίου Δ.Ε Αλυκών, Δ.Ζακύνθου με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ Ο.Ε»
Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Ζακύνθου  κ. Ελευθέριος  Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 16o: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Δίκτυο συνεργασίας για  το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεφαλλονιάς – Ιθάκης 
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση συνδιοργάνωσης διημερίδας με την ENTERPRISE GREECE (επενδύσεις και εξαγωγές)
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 18o: Επιτροπές Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
·         Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας & Επιστημών
·         Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Κεφαλληνίας και ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας για την υλοποίηση του έργου: Έρευνα σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων σήμανσης αξιοθεάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης επισκεπτών και την κοινοποίηση εμπειριών. Εφαρμογή με χρήση τεχνολογιών NFC-QR-CODE και πρωτοτύπων HASHTAGS .
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.
           
ΘΕΜΑ 20o: Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 35  του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (Ταχύπλοα/ταχυκίνητα σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής).
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 21o: Διόρθωση της υπ. αριθμ. 28-3/2017 απόφασης του Περ. Συμβουλίου με τίτλο  «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Κεφαλονιάς και Αθλητικό  Όμιλο Πρόννοι»
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 22o: Εισήγηση για πρόταση ένταξης έργων οδικής ασφάλειας Π.Ε. Κεφαλληνίας στην πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ35 της Ε.Υ.Δ. ΠΙΝ.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 23o: Κατανομή ποσού χρηματοδότησης ΠΔΕ 2016 ΣΑΕΠ-522 Τροπ.1 για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 24o: Ανακατανομή πιστώσεων έργων Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Κεφαλληνίας, έγκριση ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 25o: Συμμετοχή της ΠΙΝ (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης) στο πρόγραμμα INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 26o: Τροποποίηση του από 01-10-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλονιάς – Ιθάκης και της Διαδημοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 27o: Κατανομή ποσού χρηματοδότησης ΠΔΕ 2016 ΣΑΕΠ-522 τροπ. 1 για την Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Ζακύνθου  κ. Ελευθέριος  Νιοτόπουλος.

ΨΗΦΙΣΜΑ : Σχετικά με το νέο τρόπο πρόσληψης καθαριστριών στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος  Γουλής                                                               Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 
                                                                           Περιφέρειας Ιονίων Νήσων                                                                                  Χρήστος  Μωραΐτης