Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Οι Δ' Χαιρετισμοί για εργαζόμενους, στην Ι. μονή Αγριλίων Σάμης

Απόψε Παρασκευή 24/3 και ώρα 21-22, στην Ι. μονή Αγριλίων Σάμης, θα ψαλούν οι Δ' Χαιρετισμοί δια εργαζόμενους.