Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

Β.Ε.Σ.Π
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Μαρτίου στον χώρο του Τ.Ε.Ι στο Ληξούρι η συνάντηση των εμπορικών συλλόγων της Κεφαλονιάς. Στην συνάντηση αυτή μετείχαν οι σύλλογοι: 
1. Εμπορικός Επαγγελματικός και βιοτεχνικός Σύλλογος Πάλλης.

2. Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου <<Η Κράνη>>.
3. Επαγγελματικός Σύλλογος Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
4. Εμπορικός Σύλλογος Σάμης <<Γιαλός>>.
5. Εμπορικός Σύλλογος Σκάλας.
6. Εμπορικός Σύλλογος Ερίσσου.
7. Σύνδεσμος Υδραυλικών. 
Κατά την συζήτηση των προβλημάτων ανά σύλλογο και περιοχή, παρατηρήθηκε έντονη ταύτιση και αυτό οδήγησε στο να συνταχθεί κοινό υπόμνημα, το οποίο σε συνάντηση με Βουλευτή, Περιφέρεια, και Δήμο, θα τεθεί προς συζήτηση για να ληφθούν αποφάσεις και να σχεδιαστούν δράσεις προς επίλυση τους. 
Τα κυριότερα προβλήματα αφορούν:
1. Βασικές υποδομές (δρόμοι, λιμάνια, γέφυρες, νερό, αποχέτευση, σκουπίδια, κ.α)
2. Καθαριότητα αστικών και περιαστικών χώρων, παραλιών, δρόμων, μπάζα, κάδοι, καλαθάκια, κ.α.
3. Αξιοποίηση και ανάδειξη χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος, (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, περιπατητικά μονοπάτια, πλαζ, σπήλαια, Εθνικός Δρυμός Αίνου, κ.α. 
4. Χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ζημιών από τους σεισμούς .
5. Συγκοινωνίες.
6. Κυκλοφοριακά προβλήματα, σήμανση δρόμων, χωροταξικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντολογικές μελέτες ως μοχλός σωστής και οργανωμένης ανάπτυξης. 
7. Έλλειψη συνεργασίας με τις τοπικές αρχές. Κοινή θέληση ήταν η στενή συνεργασία και η κοινές αποφάσεις για το μέλλον του τόπου μας. 
8. Οικονομικά θέματα όπως, το φορολογικό, το ασφαλιστικό, ανταποδοτικά τέλη, τέλη κοινόχρηστων χώρων, κ.α. 
9. Σοβαρές ενστάσεις για την λειτουργία  και τα προβλήματα που έχει παρουσιάσει ο Καλλικράτης και η νέα πρόταση της Κυβέρνησης για την αναμόρφωση του.  
10. Σχέσεις και συνεργασίες Περιφέρειας κα Δήμου με επαγγελματίες του νησιού, χρέη – αναθέσεις – διαγωνισμοί. 
11. Στόχευση τουριστικής πολιτικής. 
Πεποίθηση όλων ήταν ότι η Κεφαλονιά είναι το κοινό μας σπίτι και μόνο με συνεργασία και ισόρροπη ανάπτυξη μπορεί να πάει μπροστά.