Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΘΕΛΗΣΗ


ΑΝΘΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  Κέρκυρα 08/03/2017
Επικεφαλής Παράταξης
ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΘΕΛΗΣΗ
Αντιπρόεδρος Περιφερειακού
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων  
Τηλ 6974797220
Email: anthis@sch.gr     
                                                                    ΠΡΟΣ
                                          Κο    Πρόεδρο Περιφερειακού συμβουλίου 
                                                          Ιονίων Νήσων
          
                                                        ΚΟΙΝ
1. Γ. Γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης            
                           Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
                      
                      2. Υπουργείο εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και  
                                                   Αποκέντρωσης
   Κύριε Πρόεδρε :

          Χθες μετά από την επιστολή μου να συγκαλέσετε έκτακτο περιφερειακό  Συμβούλιο καθότι παραβήκατε τα καθήκοντά σας σε ότι αφορά τις αρχαιρεσίες της δεύτερης περιόδου της Περιφερειακής αρχής αποστείλατε με 4ωρη καθυστέρηση, πρόσκληση για συμβούλιο με θέματα εκλογής προεδρείου και οικονομικής επιτροπής.

    Θέλω να σας επισημάνω ότι η διαδικασία  είναι προδήλως παράνομη καθότι καταστρατηγήσατε τα ίδια τα άρθρα του νόμου που επικαλείστε για την σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου ως προς τις καταληκτικές ημερομηνίες που προέβλεπαν. Πέραν αυτού η πρόσκληση δεν έχει ακόμη αναρτηθεί στη διαύγεια και πως άλλωστε να το κάνετε αυτό καθότι ρητώς το άρθρο 165 παράγραφος 4 του 3852/2010 προβλέπει ότι:  
Αν δεν επιτευχθεί εκλογή, για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίσθηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 
   Όπως αντιλαμβανόσαστε ο νομοθέτης μιλάει για ΕΠΑΝΑΛΥΨΗ συνεδρίασης και ΟΧΙ για συνεδρίαση που αναίτια παρανόμως και κατά παράβαση καθήκοντος δεν πραγματοποιήσατε, ούτε αποστείλατε πρόσκληση, ούτε είχατε κατά νου να πραγματοποιήσετε, αφού προγραμματίζατε συμβούλια μέχρι τις 19 Μάρτη, δίχως καν να προγραμματίσετε  να εκλέξετε προεδρείο και οικονομική επιτροπή.
   Άμεσα θα πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να φροντίσετε να νομιμοποιήσετε τις διαδικασίες που δεν πραγματοποιήσατε κατ΄εξαίρεση μοναδική από την υπόλοιπες 12 Περιφέρειες της χώρας, πριν σπεύσετε να αποστείλετε πρόσκληση που νομικά είναι ΑΙΟΛΗ. 
    Θα παρακαλούσα να αφήσετε τα τηλεοπτικά ευφυολογήματα του τύπου ( Να συγκαλέσουμε τον Ο.Η.Ε.) και να αναλάβετε τις ευθύνες σας. 
  


                                                                                
                                                                                   Χρήστος Κ. Άνθης