Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

ΕΥΧΗΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ, κ. ΠΑΝΑΓΗ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑ