Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ &  ΙΘΑΚΗΣ


Αργοστόλι  20 Απριλίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 31397/7456
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κωδ.
Τηλέφωνο
FAX
Email
:
:
:
:
:

Διοικητήριο
28 100  Αργοστόλι
2671 – 360531
26710 – 28462
antipin.kef@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


ΘΕΜΑ: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος»


            Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων πρόκειται να γνωμοδοτήσει, κατόπιν σχετικής συζήτησης, αναφορικά με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εγκατάσταση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος.

            Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, υπάρχει αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Π.Ι.Ν. και συγκεκριμένα στο δικτυακό τόπο: http://pin.gov.gr/?=9681 με ομώνυμο τίτλο.
            Προς το σκοπό, όπως ενημερωθεί σχετικά η κοινωνία των νησιών μας, αλλά και εκφράσει τη θέση της αναφορικά με την συγκεκριμένη ΣΜΠΕ, σας καλούμε όπως, παρευρεθείτε την  Δευτέρα 24.04.2017 και ώρα 18:30 μ.μ. στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, ( αίθουσα Ευαγγελάτου).
            Στη συνάντηση – συζήτηση θα συμμετέχουν: εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος  & Ενέργειας, εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ και εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια )Α.Ε.


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ
     

     ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
1)     Δήμαρχο Κεφαλονιάς
2)     Δήμαρχο Ιθάκης
3)     Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κεφαλονιάς
& Ιθάκης
4)     Πρόεδρο Τ.Ε.Ι., Ιονίων Νήσων
5)     Πρόεδρο Τ.Ε.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης
6)     Πρόεδρο Ένωσης Φυσικών Κεφαλονιάς & Ιθάκης
7)     Δ/ντη Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
8)     Πρόεδρο Εργατικού Κέντρου
Κεφαλονιάς & Ιθάκης
9)     Πρόεδρο Εμπορικού Επιμελητηρίου
Κεφαλονιάς & Ιθάκης
10) Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου  «Η ΚΡΑΝΗ»
11) Πρόεδρο Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου
Κεφαλονιάς & Ιθάκης
12) Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου  Παλικής
13) Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου Σάμης
14) Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου  Σκάλας
15) Πρόεδρο Συλλόγου Αλιέων «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»
16) Μ.Μ.Ε. Κεφαλονιάς