Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Μετά από πολλά χρόνια, Επιτάφιος στον Άγιο Δημήτριο Παλικής.

 Γεράσιμος Σωτ. Γαλανός.