Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Οι λαμπάδες του Λυκείου Ελληνίδων Κατασκευή πασχαλινών λαμπάδων για το έθιμο των μπότηδων από το Λύκειο Ελληνίδων.