Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Υπενθύμιση προθεσμίας, συμμόρφωσης υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, στο νέο θεσμικό πλαίσιο άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων (Νόμος 4442/Α΄/2016, Φ.Ε.Κ.230).

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλονιάς - Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, υπενθυμίζει στους φορείς μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με εγκατεστημένη ισχύ μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι 10KW που ήδη λειτουργούν, αλλά λόγω των διατάξεων, του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4155/2013 τέθηκαν εκτός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 του Ν. 3982/2011 ότι, η προθεσμία για την αδειοδότηση των επιχειρήσεών τους  λήγει στις  07 Ιουνίου 2017.  


Για περισσότερες πληροφορίες, οι  υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της υπηρεσίας, στο τηλ.: 2671 360 525.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ