Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Εκδήλωση για τους Ριζοσπάστες στα Γριζάτα, με τη συμμετοχή της Φιλαρμινικής "Θεμος Αμούργης¨και του Δημ. Σχολείο Σάμης.