Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Αναβολή προγραμματισθείσας ξενάγησης

Η προγραμματισθείσα για σήμερα ξενάγηση στις Συλλογές του Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, λόγω εκτάκτου σοβαρού κωλύματος, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και αναβάλλεται. Θα βγει νεότερη ανακοίνωση.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Από το Κοργιαλένειο Ίδρυμα
Η έφορος Δώρα Μαρκάτου