Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Σεμινάριο σε θέματα Ασφαλείας και Υγιεινής κατά την Eργασία.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Με μέριμνα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, διοργανώθηκε  με απόλυτη   επιτυχία στο Θέατρο «Κέφαλος», στις  22 και 23/5/2017, ένα ακόμη σεμινάριο  σε θέματα Ασφαλείας και Υγιεινής κατά την Eργασία.   Το σεμινάριο, διεξήχθη από τον ΟΑΣΠ σε θέματα  Αντισεισμικής Προστασίας Εργασιακών Χώρων,  από τα στελέχη του ΟΑΣΠ  Δρ Κούρου Ασημίνα, Γεωλόγος, Προϊστ.
Τμήματος Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. και Αναστασία Ιωακειμίδου, Τοπογράφος Μηχανικός MSc Ο.Α.Σ.Π.,  οι οποίες με εξαιρετικό τρόπο ανέπτυξαν τα σχετικά θέματα,  παρέχοντας πολύτιμη ενημέρωση στους συμμετέχοντες εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, αλλά και στα μέλη των φορέων και τους ιδιώτες που το παρακολούθησαν.​