Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Αναθεώρηση του δικαιώματος μειωμένων δημοτικών τελών λόγω κοινωνικών κριτηρίων.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                                                     
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Πλατεία Βαλλιάνου            
28 100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πληροφορίες : Σ. Βουτσινά
Τηλέφωνο   26713 60107- 8 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Ο Δήμος Κεφαλλονιάς σας ενημερώνει ότι όσοι είναι ήδη  δικαιούχοι μειωμένων δημοτικών τελών λόγω κοινωνικών κριτηρίων, χρειάζεται να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία ή τα κατά τόπους ΚΕΠ  για την αναθεώρηση του δικαιώματος τους μέχρι τις 30 Ιουνίου  2017. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας δεν θα υφίσταται η μείωση των δημοτικών τελών.

    Μπορείτε να επικοινωνείτε για κάθε διευκρίνιση, καθημερινά από τις:
 08.00 – 14.00 στο τηλέφωνο 26713 60107- 8 με την κ. Σοφία Βουτσινά. 


   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
   ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ