Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Παραδοσιακό Πανηγύρι, των Αγίων Φανέντων στη Σάμη.