Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Προς τους δοκιμαζόμενους κατοίκους της Βρίσας Λέσβου, από τον Σύλλογο "Απανταχού Σαμικών"