Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Παραλαβή από τους κτηνοτρόφους της κατάστασης κατανομής των βοσκήσιμων γαιών για το έτος 2016

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ &
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αργοστόλι,  14/07/2017
Ταχ.Δ/νση

Πληροφορίες
Τηλέφωνο
e-mail
: 21η Μαΐου
  Αργοστόλι, 28100
: Κατσωνόπουλος Θεόδωρος Κων.
: 26713 61024
: toa1@kefallonia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι στην επικράτεια του Δήμου Κεφαλλονιάς να προσέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας στην οποία κατοικούν, από 26 Ιουλίου έως και 04 Αυγούστου 2017, προκειμένου να παραλάβουν ενυπόγραφα την κατάσταση κατανομής των βοσκήσιμων γαιών για το έτος 2016, που έχει καταρτιστεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλληνίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1332/92570 (ΦΕΚ Β’ 2848/07.09.2016) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως αυτή ισχύει.

Οι κτηνοτρόφοι της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου θα εξυπηρετούνται από το γραφείο του Τμήματος Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής, στην οδό 21ης Μαΐου στο Αργοστόλι (κτήριο Παλαιών Δημοτικών Λουτρών).

Ο Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ       ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ