Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

«Κοινοποίηση Απόφασης για την Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου κατά την Αντιπυρική περίοδο 2017».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αργοστόλι, 20.07.2017
Αρ. Δελτίου: 43

                   
Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκε στο Διαύγεια η υπ΄αριθμ.: 60632/14323/20-07-2017 (AΔΑ: ΨΠΩΙ7ΛΕ-ΙΜΘ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης περί Απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, κατά την Αντιπυρική περίοδο 2017.

Ειδικότερα, επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, από τη δύση  έως την ανατολή του ηλίου της επομένης ημέρας, , καθ΄όλη  διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2017 στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, καθώς και το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης εισόδου κάθε φορά που ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα προβλέπει για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, κατηγορία κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή) και 5 (Κατάσταση Συναγερμού).
Τα ανωτέρω έχουν ισχύ έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου ήτοι 31-10-2017.
Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κεφαλονιάς, θα μεριμνήσει να ενημερώνει το κοινό, μέσω των τοπικών ΜΜΕ, κάθε φορά που επικρατούν συνθήκες υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι του νησιού όπως συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την εφαρμογή του μέτρου.
Παρακαλούνται τα τοπικά ΜΜΕ, όπως διευκολύνουν την ενημέρωση του κοινού.


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
                                                Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

                                                ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ